تصویر "مثبـت" احمدی نژاد از شرایط اقتصادی و سیاسی ایران

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در یک گفت و گوی تلویزیونی در شبکه دو تلویزیون ایران شرکت کرد و در آن از فعالیتهای اقتصادی و سیاسی دولت دفاع کرد.

آقای احمدی نژاد گفت که اجرای طرح هدف‌مندی یارانه ها "افتخار آمیز" بوده است.

وی تاکید کرد که علیرغم انتقادهای منفی که از اجرای این طرح چه در داخل و چه در خارج ابراز شده بود از جمله "تبعات سنگین و بحران" در صورت اجرای این طرح، اما "ملت ایران در این زمینه کار بسیار بزرگی انجام داد."

آقای احمدی نژاد گفت که حدود یک میلیون و هفتصد هزار شغل دولت ایجاد کرده است که پیش بینی می شود دولت بتواند این میزان را تا سطح دو میلیون شغل بالا ببرد که در عمل می تواند در آینده بیکاری را در کشور از بین ببرد.

وی همچنین گفت که طرح‌های مختلف اقتصادی و مسکن اجرا شده از سوی دولت بدین معنی است که در سال ۱۳۹۲ دیگر مشکل مسکن وجود نداشته باشد.

وی در خصوص اختلافات سیاسی بین مجلس و دولت در زمینه ادغام وزارتخانه ها گفت که مشکل اساسی وجود ندارد و بحث، بحث اجرای قانون بوده است و مشکل اصلی بحث اجرایی است.

رئیس جمهوری ایران گفت که بحث وزارتخانه ورزش نیز "در مسیر" قرار دارد اما دولت ابهاماتی دارد که باید حل شود.