سرپرست موقت صندوق بین المللی پول تعیین شد

گزارش ها حاکیست که جان لیپسکی، معاون اول رئیس صندوق بین المللی پول، در پی دستگیری دومینیک استراوس کان، به طور موقت جانشین وی شده است.

پلیس نیویورک دومینیک رئیس صندوق بین‌المللی پول را به اتهام سوءاستفاده جنسی، تلاش برای تجاوز و حبس غیرقانونی یک مستخدم زن هتل، بازداشت کرده است.

وکیل دومینیک استراوس کان می گوید که او این اتهام ها را بی اساس می داند.

جان لیپسکی در گذشته از مدیران ارشد وزارت خزانه داری آمریکا بود.

اعضای هیات مدیره صندوق بین المللی پول روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

قرار است که دومینیک استراوس کان نیز یکشنبه در دادگاهی در نیویورک حاضر شود و به اتهامات وارده پاسخ دهد.