تلاش ارتش آمریکا برای مقابله با طغیان رودخانه میسیسیپی

در پی طغیان رودخانه میسیسیپی در جنوب آمریکا، مهندسان نیروی زمینی آمریکا با باز کردن دریچه سیل گیر یکی از سدها سعی دارند شهرهای پایین دستی رودخانه را از سیل نجات دهند.

مهندسان روز شنبه با باز کردن یکی از دریچه های سیل بند، آب رودخانه را به سوی مزارع روانه کردند.

آنها می گویند برای نجات شهرهای باتون رژ و لوئیزیانا سیل بندهای بیشتر را باز خواهند کرد.

این دو شهر در جریان توفان کاترینا از وزش بادهای سهمگین و سیل آسیب دیدند.