هشدار در مورد کار گذاشتن بمب در لندن

پلیس لندن تائید کرده که هشداری در باره کار گذاشتن بمب در مرکز لندن دریافت کرده است.

احتمال داده شده که این هشدار مربوط به جمهوریخواهان مخالف در ایرلند باشد.

ملکه الیزابت دوم قرار است فردا به جمهوری ایرلند سفر کند. این اولین سفر مقام سلطنت بریتانیا به ایرلند طی یک قرن گذشته است.

پلیس گفته است که جزئیاتی در باره محل این بمب در اختیار ندارد.

خیابان منتهی به کاخ باکینگهام و چند خیابان در مرکز لندن امروز صبح برای ساعاتی مسدود شدند.

پلیس لندن از مردم خواسته تا هوشیار باشند.