همسر مبارک اموالش را به دولت مصر بخشید

سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک رییس جمهوری برکنار شده مصر، پذیرفته است دارایی خود را به دولت مصر واگذار کند.

خانم مبارک این تصمیم را در حالی گرفته است که برای تحقیقات پرونده فساد مالی در بازداشت است.

رسانه های دولتی گزارش داده اند که خانم مبارک حاضر شده است که ویلایی در قاهره و سه میلیون دلار موجودی حساب خود را به دولت واگذار کند.

رییس جمهوری سابق مصر و همسرش متهم به جمع آوری ثروت از طرق غیرقانونی در طول سی سال حکومت بر مصر هستند.