پیشنهاد نوریزاد به رهبر ایران: هر یک روز زندان انفرادی را ده روز محاسبه کنید

محمد نوریزاد، فیلمساز ایرانی که به تازگی از زندان آزاد شده است، در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، از او خواسته ترتیبی دهد که تحمل یک روز زندان انفرادی حداقل معادل ده روز زندان در نظر گرفته شود.

آقای نوری زاد که به دلیل نامه های قبلی که به آیت الله خامنه ای نوشته، به سه سال زندان محکوم شده است، در این نامه ابتدا از رهبر ایران خواسته است دستور آزادی همه زندانیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را صادر کند، و اگر این کار شدنی نیست، "در فرمانی جامع الاطراف دستور فرمایند تا تحمل یک روز زندان انفرادی، حداقل معادل ده روز محاسبه شود".

آقای نوری زاد در نامه خود که در وب سایت شخصی اش منتشر شده، اشاره کرده است که چند روز پیش از آزادی اش در دیداری که در زندان اوین با دادستان تهران داشته، همین پیشنهاد را مطرح کرده و به او گقته است: "اگر خود شما یا یکی از قضات صاحب رای شما، تنها یک روز از هول و هراس زندان انفرادی را درک می کردید، به محض بیرون آمدن، همان یک روز را معادل صد روز محاسبه می کردید."

آقای نوری زاد گفته است اگر این رویه پیشنهادی او در پیش گرفته شود بسیاری از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات از زندان آزاد خواهند شد.