دستور جدید پاپ برای مقابله با کودک‌آزاری کشیش‌ها

در تازه ترین تلاش برای مقابله با آزار جنسی کودکان در کلیسای کاتولیک، پاپ بندیکت شانزدهم به اسقف های سراسر جهان دستور داده است تا کشیشان مظنون به کودک آزاری را به پلیس محلی معرفی کنند.

همچنین به اسقف ها یک سال فرصت داده شده است تا برنامه دقیقی را برای مقابله با آزار جنسی و کمک به قربانیان تنظیم کنند.

خبرنگار بی بی سی در واتیکان می گوید به نظر می رسد از ابتدای انتشار گسترده اخبار مربوط به آزار جنسی کودکان در درمیان کشیش ها، کلیسای کاتولیک به جای تنبیه عاملان بیشتر به دنبال حمایت از کشیشان بوده است.