۶۰ درصد طلاق ها در ایران 'به دلیل مشکلات جنسی' است

یک مقام پزشکی قانونی ایران گفته است که ۶۰ درصد طلاق ها در ایران به دلیل مشکلات جنسی است.

مهدی صابری، مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران گفته است که مهارت زندگی سالم زناشویی، مصرف روانگردان ها و افزایش طلاق، چالش خانواده های ایرانی است.

این موضوع در نشست "بررسی وضعیت خانواده در ایران" مطرح شده که به مناسبت روزجهانی خانواده در مرکز سازمان ملل در تهران برگزار شده است.

در جریان این همایش اعلام شده که آمار طلاق در ایران در حال افزایش است.