ابهام در مورد دلایل سفر وزیر نفت لیبی به تونس

بر اساس گزارش ها شکری غانم، وزیر نفت لیبی به تونس رفته است اما هنوز دلیلی برای این سفر اعلام نشده است.

یکی از گزارشگران بی بی سی در تونس می گوید آقای غانم اکنون به همراه بسیاری از دیگر شخصیت های برجسته در جزیره جربه به سر می برد.

همچنین گزارش شده که محمد قذافی، بزرگترین پسر سرهنگ قذافی برای معالجات پزشکی اکنون در تونس است.

شورای ملی انتقالی، اصلی ترین گروه مخالف دولت لیبی می گوید هنوز مشخص نیست که آیا آقای غانم به تونس پناهنده شده است یا خیر.

موسی کوسا، وزیر پیشین امور خارجه لیبی هم در ماه مارس امسال به بریتانیا فرار کرد و از مقام خود کناره گیری کرد.