محکومیت دو نفر به نسل کشی در رواندا

دادگاه بین المللی جنایی برای رواندا دو نفر را به اتهام نسل کشی در سال ۱۹۹۴ در این کشور محکوم کرده است.

فرمانده سابق ارتش این کشور به جرم نقش داشتن در کشتار ۸۰۰ هزار نفر به ۳۰ سال زندان محکوم شده است.

این دادگاه همچنین رئیس سابق پلیس شبه نظامی این کشور را به نسل کشی محکوم کرده است. اما دادگاه وی را از زندان آزاد کرد چون وی ۱۱ سال گذشته را در زندان بسر برده بود.

همچنین دو افسر ارتش این کشور به زندان محکوم شده اند.