همسر حسنی مبارک آزاد شد

مقامات مصر می گویند به دستور دادستان عمومی این کشور همسر حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده ، به قید وثیقه آزاد شده است.

سوزان مبارک هفته گذشته به دنبال تحقیقاتی درباره فساد مالی در این کشور بازداشت شد.

مطبوعات دولتی مصر روز گذشته ( ۲۶ اردیبهشت ماه) گزارش دادند که خانم مبارک پذیرفته است که ویلایی را در قاهره به همراه سه میلیون دلار که در حسابهای بانکی اش است، به دولت برگرداند.

آقای مبارک، همسر، و سه پسرش در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و با اتهاماتی از جمله کسب ثروت از راههای غیر قانونی روبرو هستند.

آقای مبارک اتهامات وارده را رد کرده است.