تمرکز سوسیالیست های فرانسه بر انتخابات ریاست جمهوری

رهبران حزب سوسیالیست فرانسه گفته اند با وجود دستگیری دومنیک استراوس کان، رئیس صندوق بین المللی پول، این حزب همچنان متحد خواهد بود و فعالیتش را بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور متمرکز خواهد کرد.

از دومینیک استراوس کان به عنوان کاندیدای حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شد که توانایی شکست نیکولا سارکوزی رادر انتخابات خواهد داشت.

آقای استراوس کان روز دوشنبه ۱۷ مه به اتهام سوء استفاده جنسی به زندانی در نیویورک منتقل شد.

او روز شنبه ۱۵ مه در حالی که سوار هواپیما شده بود، به اتهام تلاش برای تجاوز به خدمتکار هتلی در منهتن نیویورک بازداشت شد.