اعتراض راهول گاندی به کشتار کشاورزان هندی

راهول گاندی، نماینده حزب کنگره در پارلمان هند، پلیس این کشور را متهم کرده که در جریان اعتراضات هفته گذشته اقدام به کشتن معترضان کرده است.

ماجرا از آن جا آغاز شد که کشاورزان ایالت آتار پرادش در شمال هند در هفته گذشته تظاهراتی را علیه پروژه ایجاد یک جاده انجام دادند.

آقای گاندی که ریاست دولت اتئلافی را برعهده دارد می گوید در جریان این اعتراضات شمار زیادی از کشاورزان کشته شدند.

این در حالی است که مقامات ایالت آتار پرادش قویا کشته شدن کشاورزان را در جریان این اعتراضات رد کرده اند.