وضعیت غیرنظامیان برخی مناطق لیبی نامناسب است

هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در لیبی گفته است که وضعیت غیرنظامیان دراین کشور به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور رو به وخامت گذاشته است.

پانوس مومزیس که به تازگی از ماموریت لیبی بازگشته از کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو در مناطقی از این کشور خبر داده است.

او برای کمک به غیر نظامیان خواستار توقف جنگ شده و برضرورت دسترسی آژانس های امداد رسانی سازمان ملل متحد به مسیرهای زمینی و دریایی برای ارسال کمک تاکید کرده است.