آمریکا بانک صنعت و معدن ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه افزایش فشارها بر ایران بانک صنعت و معدن این کشور را تحریم کرده است.

مقام های آمریکایی در بیانیه خود گفته اند که این بانک برای دور زدن تحریم ها به دولت ایران کمک می کند.