ستاد انتخابات دوره نهم مجلس ایران آغاز به کار کرد

سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، دستور آغاز به کار ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس را صادر کرده و صولت مرتضوی، معاون سیاسی این وزارتخانه، به سمت رئیس این ستاد منصوب شده است.

قرار است روز سوم خردادماه، آقای نجار رسما فرآیند برگزاری انتخابات را اعلام کند و آقای مرتضوی گفته است که لازم بود این ستاد پیش از آن تاریخ، فعالیت خود را آغاز کرده باشد.

انتخابات نهمین دوره مجلس برای روز ۱۲ اسفندماه سال جاری برنامه ریزی شده و نخستین انتخابات سراسری از زمان برگزاری انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری است.

در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، کامران دانشجو، وزیر فعلی علوم، سمت معاونت وزارت کشور را برعهده داشت و از سوی صادق محصولی، وزیر کشور وقت، به ریاست ستاد انتخابات منصوب شد.

اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، که به شیوه ای جدید صورت گرفت، اتهام تقلب گسترده به نفع محمود احمدی نژاد را به همراه داشت و به بروز تظاهرات اعتراضی چند ماهه در ایران منجر شد که انعکاس وسیعی در سطح جهان داشت.

به گفته ناظران، در شرایط کنونی، یکی از مهمترین مسائل مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی در انتخابات آتی مجلس، ارائه تصویری از مشارکت گسترده مردم به نشانه حمایت از حکومت است تا اعتبار خارجی نظام تحکیم یابد و مخالفت داخلی با آن تضعیف شود.