'ممکن است احمدی نژاد در نشست وزیران اوپک شرکت کند'

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، گفته است از آنجا که محمود احمدی نژاد سرپرستی وزارت نفت را شخصا بر عهده گرفته، "اگر در دوره سرپرستی ایشان اجلاس اوپک برگزار شود، خود در آن شرکت می کند."

سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - به طور ادواری و همچنین در شرایط اضطراری، به منظور بررسی شرایط بازار و تصمیم گیری در مورد سهمیه هر یک ازاعضا و قیمت نفت خام، نشست هایی را در سطح وزیران برگزار می کند.

در حال حاضر، ایران ریاست دوره ای اوپک را نیز برعهده دارد و قاعدتا انتظار می رود وزیر مسئول امور نفت این کشور این وظیفه را ایفا کند.

آقای تاج الدینی شرکت رئیس جمهوری ایران در اجلاس وزیران را باعث "ارتقای جایگاه ایران در اوپک" دانسته است.