کانادا پنج دیپلمات لیبیایی را اخراج کرد

وزارت خارجه کانادا پنج دیپلمات لیبیایی را به دست زدن به "اقدامات مغایر شئون دیپلماتیک" متهم کرده و از آنان خواسته است تا خاک این کشور را ترک کنند.

در اطلاعیه وزارت خارجه کانادا نوع تخلف این پنج نفر مشخص نشده است.

نیروی هوایی کانادا در عملیات هوایی ناتو در اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی مشارکت دارد و اگرچه دولت کانادا فعالیت سفارتخانه خود در پایتخت لیبی را به حالت تعلیق در آورده، اما روابط خود را با حکومت آن کشور قطع نکرده است.