حمله به اتوبوس شیعیان پاکستان پنج کشته داد

موتور سواران مسلح در شهر کویته، واقع در جنوب غرب پاکستان، به سوی یک اتوبوس حامل شیعیان تیراندازی کردند که در نتیجه آن، پنج تن از سرنشینان این اتوبوس جان خود را از دست دادند.

انگیزه این حمله مشخص نیست اما پاکستان در دهه های 1980 و 1990 شاهد درگیری های خونین و عملیات تلافی جویانه فرقه ای بین گروه های تندرو وابسته به اقلیت شیعه و اکثریت سنی این کشور بود.

در حالیکه جمهوری اسلامی ایران از شماری از تشکل های شیعیان پاکستانی حمایت می کرد، گفته می شد که گروه های تندرو سنی از کمک و حمایت عربستان سعودی برخوردارند و به همین دلیل هم، برخی از ناظران رقابت بین حکومت های این دو کشور را عامل درگیری های فرقه ای در پاکستان می دانستند.

پیش از انتشار خبر حمله به اتوبوس در کویته، گزارش شده بود که حدود یکصد فرد مسلح به یک پاسگاه نیروهای دولتی در حوالی شهر پیشاور، در شمال غرب پاکستان حمله کردند که به یک درگیری چند ساعته بین دو طرف منجر شد.

در این درگیری دو تن از ماموران دولتی و تعدادی از مهاجمان مسلح کشته شدند.