خبرنگار 'ناپدید شده الجزیره' از ایران وارد قطر شد

شبکه تلویزیونی الجزیره در برنامه عربی خود گزارش کرده است که دوروتی پروز، خبرنگار ایرانی الاصل این شبکه که پس از ورود به سوریه ناپدید شده بود، با هواپیما از ایران وارد دوحه، پایتخت قطر و مرکز فعالیت این شبکه شده است.

خانم پروز، که دارای تابعیت ایرانی، آمریکایی و کانادایی است، نوزده روز پیش ظاهرا با گذرنامه ایرانی عازم سوریه شد و پس از آن، برای چند هفته، خبری از او در دست نبود.

چند روز پیش، مقامات سوریه گفتند که این خبرنگار را به ایران بازگردانده اند اما مقامات ایرانی از ابراز نظر در این مورد خودداری ورزیدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره در این مدت، با پخش پیامی به صورت زیر نویس، از دولت سوریه و سپس از ایران خواستار اطلاع رسانی در مورد دوروتی پرواز و آزادی او شده بود.