تکذیب دولت سوریه - هشدار آمریکا

وزارت کشور سوریه بار دیگر گزارش های مربوط به کشف یک گور دستجمعی در نزدیکی شهر درعا، از مراکز اصلی تظاهرات اعتراضی را تکذیب کرده است.

روز یکشنبه، گروه های مدافع حقوق بشر از کشف یک گور دستجمعی شامل اجساد بیش از بیست تن خبر دادند که گفته می شود به کشته شدگان اعتراضات اخیر علیه حکومت سوریه تعلق دارند.

در همانحال، با ادامه خشونت ها در سوریه، دولت ایالات متحده هشدار داده است که در صورتیکه رهبران سوریه تغییر روش ندهند و سرکوب خشونت آمیز معترضان ادامه یابد، پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.

اعتراضات در سوریه حدود دو ماه قبل با درخواست اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در آن کشور آغاز و با برخورد خشونت آمیز حکومت مواجه شد که در اثر آن، گفته می شود تا کنون بیش از هفتصد تن کشته شده اند.

از چند هفته پیش، حکومت سوریه برای سرکوب اعتراضات به اعزام واحدهای زرهی و پیاده ارتش به برخی نقاط، از جمله شهر درعا مبادرت کرده که به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، تلفات و خسارات گسترده ای به بار آورده است.