'ارتش سوریه به سوی آوارگان تیراندازی کرده است'

آوارگان خشونت های سوریه که به لبنان گریخته اند به بی بی سی گفته اند که هنگام فرار از شهر تل کلاخ، واقع در نزدیکی مرز دو کشور، نظامیان سوری به سوی آنان تیراندازی کردند و چندین نفر را از پای در آوردند.

به گفته آنان، واحدهای ارتش سوریه پس از آنکه این شهر را برای چند روز به محاصره در آوردند، خانه های مردم را زیر آتش تانک گرفتند و تلفات و خسارات گسترده ای را به مردم شهر وارد کردند.

این گروه از آوارگان سوری از "خشونت بیرحمانه" نیروهای سوری علیه مردم غرنظامی سخن گفته اند.

اظهارات این افراد در حالی انتشار می یابد که آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داده اند در صورت ادامه سرکوب اعتراضات در سوریه، به اقدامات بیشتری علیه دولت آن کشور دست خواهند زد.