سفرای ایران و کویت به محل ماموریت خود باز می‌گردند

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در سفر به کویت از توافق با مقامات کویتی در مورد بازگشت سفیران دو کشور به محل مأموریت خود خبر داد.

آقای صالحی امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) در یک کنفرانس خبری در مجلس کویت گفت سفرای دو کشور که در پی متهم شدن سپاه پاسداران ایران به جاسوسی در کویت به کشورهای خود فرا خوانده شده بودند، "به سرعت" به سفارتخانه های خود باز خواهند گشت.

بحران در روابط دیپلماتیک میان دو کشور پس از آن آغاز شد که دادگاهی در کویت حدود یک ماه و نیم پیش دو ایرانی را به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی سپاه پاسداران ایران به اعدام محکوم کرد.

پس از آن، کویت سفیر خود را از ایران فرا خواند و سه دیپلمات ایرانی را به عنوان "عنصر نامطلوب" از کویت اخراج کرد که ایران با هر دو مورد با اقدام مشابه پاسخ داد.