انتقاد دولت بریتانیا از نحوه کاهش هزینه های بی‌بی‌سی

در آستانه مذاکرات پارلمانی درباره تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر کاهش شانزده درصدی بودجه بخش جهانی بی‌بی‌سی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه این کشور نحوه کاهش این هزینه ها را زیر سوال برد.

آقای هیگ گفت که تصمیم به بستن سرویس هندی در بخش جهانی بی بی سی درست نبوده است. اگرچه این تصمیم هنوز عملی نشده است.

بخش جهانی بی بی سی می گوید که تاکنون ششصد و پنجاه شغل خبرنگاری را حذف کرده و قصد دارد از هزینه های بخش اداری هم به میزان یک سوم کم کند.