اولین کنفرانس خبری دمیتری مدودف

دمیتری مدودف ، رئیس جمهوری روسیه برای اولین بار در یک کنفرانس خبری با حضور بیش از هشتصد خبرنگار شرکت کرد.

او گفت که قرار است به زودی اعلام کند که آیا در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت خواهد کرد یا خیر.

گفته می شود این احتمال وجود دارد که آقای مدودف در مقابل ولادیمیرپوتین، رئیس جمهوری پیشین قرار بگیرد، هر چند که هر دو سیاستمدار رسما می گویند که آنها در این مورد که کدامیک در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، به تصمیم مشترکی خواهند رسید.