لغو مقررات منع تردد شبانه در پایتخت تونس

مقام های دولت تونس مقررات منع تردد شبانه در پایتخت این کشور و حومه آن را لغو کردند.

وزیر کشور تونس گفته است که لغو این مقررات در پی بهبود شرایط امنیتی در این کشور صورت گرفته است.

مقررات منع آمد و رفت چهار روز پیش و در پی درخواست مردم برای استعفای دولت در پایتخت و حومه آن اعمال شد.

در جریان اعتراضات، پلیس با توسل به گاز اشک آور و باتوم در صدد متفرق کردن معترضان برآمد.