احتمال امضای توافقنامه بین صالح و مخالفانش در یمن

در یمن منابع وابسته به دولت و مخالفان از احتمال امضای توافقنامه ای برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور خبر داده اند.

قرار است این توافقنامه امروز به امضای طرفین برسد.

براساس این توافق، علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن باید در مقابل دریافت مصونیت ظرف یک ماه استعفا بدهد .

ماه گذشته آقای صالح در آخرین لحظات از امضای چنین توافقنامه ای خودداری کرد.

مخالفان دولت می گویند که در پی مداخله آمریکا و اتحادیه اروپا ، این توافقنامه تاحدی اصلاح شده است.

بر اساس گزارش ها، بیش از یکصد و هفتاد نفر در جریان تظاهرات ضد دولتی که از سه ماه پیش در این کشور آغاز شد، کشته شده اند.