رئیس صندوق بین المللی پول استعفا داد

دومینیک استراوس کان، مدیرعامل صندوق بین المللی پول، با ارسال نامه ای به هیات اجرایی این نهاد، تصمیم خود به کناره گیری از این سمت را به اطلاع آنان رسانده است.

آقای استراوس کان، که به اتهام مبادرت به سوء استفاده جنسی در آمریکا در بازداشت به سر می برد، در نامه خود، ضمن رد این اتهام، خواسته است که استعفای او بلافاصله پذیرفته شود.

وی در روزهای اخیر تحت فشار فزاینده ای برای کناره گیری از ریاست صندوق بین المللی پول قرار داشته است.