مناظره بر سر بودجه سرویس جهانی بی بی سی

اعضای پارلمان بریتانیا سرگرم گفتگو در باره کاهش ۱۶ درصدی بودجه سرویس جهانی بی بی سی توسط دولت این کشور هستند.

ریچارد آتوی، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در ابتدای این بحث گفت که کاهش بودجه سرویس جهانی بی بی سی نامتناسب و اشتباه بوده است.

او از عملکرد این رسانه به عنوان 'دیپلماسی نرم' نام برد و آن را ارزشمند توصیف کرد.

دولت بریتانیا اعلام کرده که سرویس جهانی بی بی سی نباید از سایر بخش‌های دولتی در کاهش بودجه این کشور مستثنا شود، اما پذیرفته که کاهش بودجه این بخش را دوباره بررسی کند.

پیشتر سرویس جهانی بی بی سی پنج سرویس خارجی خود را بست و اعلام کرد که احتمالا بیش از ۶۰۰ نفر از نیروی کارش کم خواهد کرد.