تکذیب خبر سکته قلبی مهدی کروبی

یکی از پسران مهدی کروبی از مسئولان قوه قضائیه ایران خواسته که نسبت به محدودیت های اعمال شده در مورد حصر خانگی پدر و مادرش پاسخگو باشند.

محمدتقی کروبی با انتشار یادداشتی کوتاه در وبلاگ شخصی خود به نقل از "مقامات امنیتی" ایران، شایعه سکته قلبی پدرش را تکذیب کرده است.

در روزهای اخیر برخی از سایت های غیر رسمی وابسته به جریان حاکم با انتشار عکس هایی از آقای کروبی که ظاهرا بر روی یک تخت بیمارستانی بستری است، از سکته قلبی او خبر داده بودند.

مشخص نیست که این عکس ها مربوط به چه زمانی است، اما محمدتقی کروبی در یادداشت خود نوشته "مقامات امنیتی" به خانواده آقای کروبی اطمینان داده اند که خبر مذکور "کذب محض" است.

مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران است که از اوایل اسفند سال قبل به همراه همسرش، فاطمه کروبی در حصر خانگی به سر می برند.

محمد تقی کروبی همچنین با توجه به محدودیت شدید اعمال شده در مورد پدر و مادرش نوشته که "از ابتدا مقامات امنیتی همواره بر حصر خانگی تاکید می کنند، اما به راستی این حصر است یا زندان؟"