الزام خودروسازان ایران به نصب ایربگ

رئیس کارگروه خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از الزام سازندگان داخلی خودروهای سواری به تعبیه ایربگ خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفته است که از اول دیماه سال جاری، تمامی خودروهای سواری ساخت داخل باید به یک ایربگ، و از آغاز سال آینده، به دو ایربگ مجهز باشند.

تصمیم در این مورد براساس توافق خودروسازان با وزارت صنایع اتخاذ شده است.