'ماموران دولتی لیبی روزنامه نگار آفریقایی را کشته اند'

خانواده آنتون هامرل، روزنامه نگار اهل آفریقای جنوبی که ماه گذشته میلادی در لیبی ناپدید شد گفته اند که به اعتقاد آنان، ماموران دولتی لیبی او را به قتل رسانده اند.

سخنگوی این خانواده به نقل از همکاران آنتون هامرل که به تازگی از بازداشتگاه های لیبی آزاد شده اند گفته اند که وی روز ۵ آوریل با گلوله ماموران دولتی در یک نقطه دور افتاده لیبی به شدت زخمی شد و به خاطر عدم دسترسی فوری به امکانات پزشکی، جان خود را از دست داد.

از زمان آغاز اعتراضات عمومی علیه حکومت لیبی، دولت این کشور محدودیت های شدیدی را علیه فعالیت روزنامه نگاران خارجی به اجرا گذاشته و به آنان فقط اجازه می دهد در محل هایی که دولت تعیین می کند به گردآوری اخبار مورد نظر مقامات بپردازند.

روزنامه نگاران در مناطقی که از تسلط حکومت مرکزی خارج شده است از آزادی عمل برای تهیه و ارسال گزارش برخوردار هستند

در جریان تظاهرات اعتراضی جاری در بعضی از کشورهای منطقه، روزنامه نگاران خارجی کمابیش از آزادی عمل برخوردار بوده اند در حالیکه در برخی دیگر، مانند سوریه و لیبی، حکومت ها امکان فعالیت آزادانه را از آنان سلب کرده اند.