حمله طالبان پاکستانی به اتومبیلهای دیپلماتیک آمریکا

انفجار یک وسیله انفجاری در مسیر عبور دو اتومبیل متعلق به کنسولگری آمریکا در پیشاور، در شمال غرب پاکستان، به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعداد دیگری منجر شده است.

به گفته شاهدان عینی، شدت این انفجار به حدی بود که حفره بزرگی در جاده ایجاد کرد.

سخنگوی طالبان پاکستانی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت این بمب گذاری، گفته است که کارمندان دیپلماتیک آمریکا و کشورهای عضو ناتو را "هدف های مشروع" برای حملات خود محسوب می کند.