توکلی: افراد اصلی دور احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد

احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، برخی عناصر اصلی دولت محمود احمدی نژاد را به تضعیف اعتقادات شیعه و توسل به سحر و جادوگری متهم کرده و گفته است که "اختلاف ما با دولت مبنایی است."

آقای توکلی که در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری فارس سخن می گفت، در انتقاد از اشخاص نزدیک به رئیس جمهوری گفته است: "الان اصلی ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد را نگاه کنید. یا منحرفند و یا متهم به فساد مالی و یا هر دو؛ آیا این عدالت در توزیع قدرت است؟"

این نماینده اصولگرا در بخش های دیگری از این مصاحبه، گفته است که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، صرفا به این دلیل که پایگاه اجتماعی میرحسین موسوی می توانست باعث تحرک اجتماعی در برابر رهبر جمهوری اسلامی شود، "اضطرار" به محمود احمدی نژاد رای داد.