تدریس 'شکوه همسرداری' از سال جدید در دانشگاه های ایران

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران خبر داده است که کتاب 'شکوه همسرداری' از سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها تدریس خواهد شد.

به گفته زهرا سجادی این کتاب، در کنار کتاب 'تنظیم خانواده' به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.

معاون خانواده مرکز امور زنان به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت که کتاب 'شکوه همسرداری' از ترم آینده در سرفصل دروس دانشگاهی قرار خواهد گرفت.

خانم سجادی اضافه کرد که به احتمال زیاد کتاب 'تنظیم خانواده' هم همراه با این کتاب در دانشگاه ها تدریس خواهد شد و استاد می تواند از هر دو کتاب برای واحد درسی خانواده استفاده کند.

خانم سجادی در دی ماه سال گذشته اعلام کرد که مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نامه نگاری های لازم را با وزارت علوم انجام داده تا از ترم بهمن ماه همان سال کتاب 'جمعیت و تنظیم خانواده' از فهرست کتاب های دانشگاهی حذف شود و 'روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری' به جای آن تدریس شود.

در آن زمان، این سخنان خانم سجادی واکنش های زیادی برانگیخت. برخی از کارشناسان حذف کتاب 'جمعیت و تنظیم خانواده' را در راستای سیاست های افزایش جمعیت دولت ارزیابی کردند.