بررسی ایجاد ۸ دانشگاه تک جنسیتی در ۷ استان ایران

هواداران دانشگاه های تک جنسیتی، خواهان ایجاد ۸ دانشگاه تک جنسیتی در ۷ استان ایران شده اند.

مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم گفته است که متقاضیان، خواهان راه اندازی موسسات تک جنسیتی در شهرهای مشهد، قم، تبریز، ارومیه، زاهدان، شیراز و همینطور در استان البرز هستند.

غلامعلی نادری گفته است که به غیر از قم، برای هر یک از شهرهای دیگر تقاضا برای تشکلیل یک موسسه آموزش عالی تک جنسیتی وجود دارد، اما در قم درخواست ایجاد دو دانشگاه تک جنسیتی، یکی برای پسران و یکی برای دختران، در دست بررسی است.

در حال حاضر دو موسسه تک جنسیتی غیر دولتی به نام های ابرار و رفاه در تهران فعالیت می کنند.