سازمان ملل: هزاران آواره از سوریه به لبنان پناه برده اند

آژانس بین اللملی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که در هفته های اخیر حدود چهار هزار نفر از سوریه به لبنان پناه برده اند.

این نهاد بین المللی گفت بسیاری از این آورگان خبر از بمباران شدید شهر تلکلخ داده اند.

آژانس بین المللی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که آنها با دست های خالی به لبنان می آیند و به غذا، پناهگاه و دارو نیاز دارند.

سخنگوی وزارت اطلاع رسانی سوریه، بمباران تلکلخ را انکار کرده است.

او به بی بی سی گفته است که این منطقه کانون تعداد زیادی قاچاقچی است و درگیری هایی بین آنها و نیروهای امنیتی در گرفته است.

او گفت که ۲۰ تن از نیروهای امنیتی در جریان این درگیری ها کشته شده اند.

آژانس پناهندگی سازمان ملل گفته با آن که کمک لبنان به آورگان قابل تقدیر است اما در عین حال بابت گزارش هایی که بعضی از آوارگان وادار به بازگشت به سوریه می شود، نگرانی هایی وجود دارد.