رهبر یک کارتل مواد مخدر در مکزیک دستگیر شد

ارتش مکزیک می گوید که ویکتور والدز، رهبر یکی از کارتل های بزرگ مواد مخدر را به همراه خوان بسکو، از افسران بلندپایه پلیس این کشور، طی عملیاتی دستگیر کرده است.

خوان والدز پنجشنبه در نزدیکی مکزیکو سیتی، پایتخت بازداشت شد.

آقای بسکو نیز ساعاتی پس از آن در محل دفترش در ساختمان مرکزی پلیس دستگیر شد.

مرزهای مکزیک اصلی ترین راه ورود مواد مخدر به آمریکاست و کارتل های بزرگ مواد مخدر در این کشور، تجارت پر سود مواد به قاره آمریکای شمالی را در انحصار خود دارند.