تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران تشدید می شود

خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات های اروپایی که خواسته اند هویتشان فاش نشود، گزارش داده اند که اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر حدود 100 شرکت و بانک ایرانی را تحریم خواهد کرد.

به گفته این منابع، این تحریم ها دوشنبه آینده رسما اعلام خواهد شد.

این تدابیر تنبیهی با هدف تغییر سیاست اتمی ایران اعمال خواهد شد.

ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند و می گوید که فشارهای غرب موضع هسته ای این کشور را تغییر نمی دهد.