تحصن شبانه در مادرید در اعتراض به دولت اسپانیا

ده ها هزار نفر از مردم اسپانیا برای نشان دادن مخالفت خود با سیاست های اقتصادی دولت جمعه شب در یکی از میدان های اصلی مادرید، پایتخت، تحصن کردند.

اعتراض های مردم اسپانیا به سیاست های اقتصادی دولت از شش روز پیش و با یک تحصن خودجوش در اعتراض به رقم ۴۵ درصدی بی کاری جوانان شروع شد.

این اعتراض ها در آستانه برگزاری انتخابات محلی در روز یکشنبه برگزار می شود و کمیسیون انتخاباتی اسپانیا تحصن و تجمع را ممنوع کرده است.

این ممنوعیت از نیمه شب شنبه شروع شد. گزارش ها بیانگر عدم اقدام پلیس علیه معترضان است.

خبرنگار بی بی سی در مادرید می گوید معترضان می گویند دولت به جای در نظر گرفتن نیازهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی، به فکر منافع بازارهای مالی است.