تظاهرات علیه ساخت سد در شیلی

دهها هزار نفر از مردم شیلی در سانتیاگو، پایتخت این کشور علیه پروژه سد سازی تظاهرات کرده اند.

معترضان می گویند پنج سدی که دولت خواهان ساخت آنها در دو رودخانه در جنوب شیلی است، اثرات فاجعه باری بر محیط زیست خواهند داشت و شش هزار هکتار جنگل، از بین خواهد رفت.

تظاهرات عمدتا در آرامش برگزار شده اما گزارش ها حاکی است که پلیس از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش برای متفرق کردن افرادی که دست به سنگ پراکنی زده بودند، استفاده کرده است.

بیش از پنجاه نفر بازداشت شده اند.

دولت شیلی می گوید ساخت این سدها برای تامین برق کشور ضروری است و قرار است در ماه ژوئن تصمیم نهایی خود را اعلام کند.