دولت ایران خواهان روشن شدن تکلیف کاهش ساعت کار شد

لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس خواهان آن شد که دیوان عدالت اداری هرچه زودتر رای خود را در مورد کاهش ساعت کار اداری در تهران اعلام کند.

آقای فروزنده گفت که دیوان عدالت اداری رای خود را در مورد ساعت کار در مراکز دولتی تهران صادر کرده، اما هنوز رسما آن را اعلام نکرده است.

به گفته آقای فروزنده هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور در مورد تغییر ساعت کار اداری، به این موضوع رسیدگی کرده است و کاهش ساعت کار در ادارات دولتی را مغایر با قانون ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه دولت در مورد کاهش ساعت کار ادارات دولتی در تهران را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و دراین مورد شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه داده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه دوازدهم اردیبهشت ماه خود به این شکایت رسیدگی کرده است.

دولت ایران با استناد به قانون مربوط به آلایندگی، خواهان کاهش ساعت کار اداری شده است.