رسائی: مشائی باید دستگیر شود

یک نماینده مجلس ایران می گوید که اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران باید دستگیر شود.

حمید رسائی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت:"دستگاه قضايی باید برخی افراد شاخص فتنه‌گران مانند فائزه و مهدی هاشمی، مشايی و برخی از افراد جریان انحرافی را دستگير کند و به اتهامات مالی و سياسی آنها در کنار سران فتنه رسيدگی کند."

آقای رسائی در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری فارس گفته است که احمدی‌نژاد بايد بداند "ما به احمدی‌نژاد بدون مشايی اعتماد و اعتقاد داريم و از نظر ما مشايی عنصری است که در زمين دشمنان اين ملت بازی می کند."

به گفته این نماینده مجلس، "اشتباهات آقای احمدی نژاد در اتفاقات اخير هزينه سنگينی برای او داشته که شايد اگر دير بجنبد، جبران اين هزينه سنگین دشوار باشد."

سخنان آقای رسائی در حالی منتشر می شود که گزارش ها از ایران حاکیست که در چند هفته گذشته فشار زیادی بر رئیس دفتر رئیس جمهور ایران وارد شده و تعداد زیادی از همکاران و دوستان او بازداشت شده اند.