پلیس شیلی با معترضان درگیر شد

پلیس شیلی در شهر والپارازیو با مخالفان سیاست های دولت این کشور درگیر شده است.

مخالفان تظاهرات خود را همزمان با سخنرانی سالانه سباستین پینرا برگزار کردند.

مخالفان که به دعوت اتحادیه های کارگری و گروه های دانشجویی تظاهرات می کردند، مخالف سیاست های آموزشی، زیست محیطی و کارگری دولت هستند.

بعضی از تظاهرکنندگان هم برای نشان دادن مخالفت خود با طرح ساخت یک نیروگاه برق آبی در جنوب شیلی که به قیمت تخریب ۶۰۰۰ هکتار از اراضی جنگلی تمام می شود، به خیابان آمده بودند.

دولت شیلی می گوید برای تامین نیاز کشور به نیروی برق مجبور است بر روی دو رودخانه در پاتاگونیا سد بسازد.

تصمیم گیری نهایی درباره این طرح ماه آینده انجام خواهد شد.