فعال ترین آتشفشان ایسلند فوران کرد

کوه آتشفشان گریمسوتن، فعال ترین آتشفشان ایسلند شروع به فوران کرده است.

این آتشفشان که زیر یخچال واتنایوکول در جنوب شرقی ایسلند قرار دارد، پیش از این در سال ۲۰۰۴ فوران کرده بود.

فوران یک آتشفشان بزرگ دیگر در ایسلند در سال ۲۰۱۰، اختلال در صنعت هوانوردی در بخش های زیادی از اروپا را به همراه داشت.

دانشمندان می گویند فوران جدید مشکلات مشابهی را ایجاد نخواهد کرد ولی ممکن است باعث به راه افتادن سیل شود.