سازمان ملل: شکنجه زندانیان در تونس ادامه دارد

یکی از مقام های ارشد سازمان ملل متحد می گوید نیروهای امنیتی تونس همچنان به شکنجه بازداشت شدگان ادامه می دهند.

خوان مندز، گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به بی بی سی گفته است به رغم برکناری زین العابدین بن علی از ریاست جمهوری تونس در اثر قیام های مردمی، شکنجه زندانیان در این کشور ادامه دارد.

آقای مندز این سخنان را پس از یک هفته تحقیق درباره وضع زندانیان در تونس بیان کرد.

آقای مندز گفت قربانیان شکنجه در تونس شواهد خود را به او ارائه داده اند و مقام های این کشور باید تلاش بیشتری کنند تا نیروهای امنیتی متوجه شوند که دیگر شکنجه در این کشور جایگاهی ندارد.