'زن راننده در عربستان بازداشت شد'

گزارش ها حاکی از آن است یک زن سعودی که برای آزادی رانندگی زنان در عربستان تلاش می کرد، بازداشت شده است.

فعالان حقوق بشر می گویند منال الشریف تنها چند روز پس از آن که ویدئویی در اینترنت منتشر کرد که او را در حال رانندگی در شهر خبر در شرق عربستان نشان می داد، بازداشت شده است.

این فیلم ویدئویی هشت دقیقه ای، تنها در چند روز بیش از نیم میلیون بازدید کننده داشته است.

هیچ قانونی در باره ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان وجود ندارد. برای رانندگی در عربستان، متقاضیان باید تصدیق رانندگی داشته باشند اما به زنان تصدیق داده نمی شود.

عربستان تنها کشوری است که رانندگی برای زنان (هم زنان سعودی و هم زنان خارجی) ممنوع است.

خانم الشریف می گوید منع رانندگی زنان، به ایمنی و امنیت آنها لطمه وارد می کند.