وزیر پیشنهادی وزارت امور زیربنایی ایران به مجلس معرفی شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در نامه ای به مجلس علی نیکزاد، وزیر فعلی مسکن را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید وزارت 'امور زیربنایی' معرفی کرده است.

آقای احمدی نژاد همراه این نامه، لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را نیز به مجلس فرستاده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است از تعداد وزارتخانه بکاهد و لایحه ادغام وزارتخانه ها را به مجلس ارائه کند.

وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی از جمله وزارتخانه هایی است که دولت اعلام کرده در هم ادغام شده اند. اما مجلس می گوید که لایحه ادغام این وزارتخانه ها هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده است و رئیس جمهوری نمی تواند راسا وزارتخانه ها را در هم ادغام کند.

در پی استیضاح حمید بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری، علی نیکزاد با حفظ سمت وزارت مسکن، به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد.

چندی پیش آقای احمدی نژاد وزرای نفت، رفاه و صنایع را به قصد ادغام این وزارتخانه ها با وزارت های نیرو، کار و بازرگانی از کار خود برکنار کرد که با واکنش تعدادی از اصولگرایان رو به رو شد.