حذف کودک آزاری از لایحه حمایت از خانواده

در حالیکه پیشتر اعلام شده بود که بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده برای دفاع از حقوق کودکان اختصاص یافته است، موسی قربانی، نماینده مجلس اعلام کرد که کودک آزاری در لایحه خانواده جایگاهی ندارد.

آقای قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این موضوع که ایران یکی از مترقی ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است، اعلام کرد "قوانین فعلی ایران در بحث کودک آزاری رسا است و به دلیل وجود مجازات های اسلامی در بحث کودک آزاری این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد."

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت که کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد.

این در حالی است که نیره اخوان دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پیشتر از تشکیل کارگروهی برای بررسی کودک آزاری در لایحه خانواده خبر داده و اعلام کرد که پس از بررسی های انجام شده بخش هایی از لایحه برای دفاع از حقوق کودکان اختصاص پیدا می کند.