کشته شدن 'هفت نفر' در بمبگذاری‌های بغداد

مقام های امنیتی در عراق می گویند در جریان رشته بمب گذاری های داخل بغداد پایتخت عراق و اطراف آن، دست کم هفت نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

در یکی از این حملات در شهر تاجی در شمال پایتخت عراق، تعدادی مامور پلیس که در حال تحقیق بمبگذاری دیگری بودند، کشته شدند.